Kunder & Uppdrag

Leader Sörmlandskusten

Framtagning av kommunikationsplan för den nybildade föreningen Leader Sörmlandskusten som administrerar EU-medel för landsbygdsutveckling.

Coompanion Sörmland

Rådgivning kring kooperativa och och sociala företag samt verksamhetsutveckling.

Linneuniversitetet-Information Engineering Center

Projektledning av mässan IECBiT 2015

Hela Sverige ska leva

Processledning av konceptet Landsbygd 2.0

Leader Kustlinjen

Projektledning av ungdomsprojektet Ung attityd